Kontakt

Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o

Łukowa 18b, 93-410 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000244884, kapitał zakładowy 50 000 zł.
NIP: 729-258-96-40, REGON 100104430

Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 42 1240 3028 1111 0010 4895 6511

Dział promocji

info@akapit-press.com.pl +48 42 681 27 42

Dział redakcji

redakcja@akapit-press.com.pl +48 42 681 27 42

Dział dtp

dtp@akapit-press.com.pl +48 42 681 27 42