Regulamin

Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o.o.
ul. Łukowa 18 B, Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000244884, NIP: 729-258-96-40, REGON 100104430, Kapitał zakładowy 50 000 zł.

Sklep internetowy: www.akapit-press.pl

Dział zamówień indywidualnych
zamawiam@akapit-press.com.pl
tel./fax: +48 42 680 93 70

Dział handlowy
handlowy@akapit-press.com.pl
tel./fax: +48 42 680 93 70

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.akapit-press.pl, sprzedający książki (papierowe jak i elektroniczne jako pliki audio, EPUB, MOBI) za pośrednictwem Internetu;
Klient – osoba fizyczna, która ma ukończony 13 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie;
Towar – książki prezentowane w Sklepie;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§1. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.akapit-press.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o.o.

 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Klient korzystając ze Sklepu wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.

 4. Klient może korzystać ze Sklepu pod warunkiem iż jego system teleinformatyczny spełnia minimalne wymagania techniczne:

  1. komputer PC lub Mac / urządzenie mobilne Android (pod kontrolą systemu Google Android w wersji co najmniej 4.4) lub iOS (w wersji co najmniej 8)

  2. posiada przeglądarkę: Microsoft Edge, Internet Explorer w wersji 11+, Mozilla Firefox w wersji 44+, Google Chrome w wersji 48+ lub Opera 35+ z włączoną włączona obsługą JavaScript;

  3. ma włączoną możliwość zapisywania plików cookie: w celu zapisania i zapamiętania stanu koszyka, jak również w celach statystycznych, przy czym statystyki są anonimowe, nie powiązane z konkretnymi Klientami.

§2. Warunki korzystania ze Sklepu, przyjmowanie i realizacja Zamówień

 1. W ramach Sklepu prowadzona jest sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o książkach Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o.o. zamieszcza na stronie www.akapit-press.pl

 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, która ma ukończony 13 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną.

 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową: www.akapit-press.pl i kliknąć „Zarejestruj się”, po czym należy wypełnić formularz, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep pod adresem www.akapit-press.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  - wejść na stronę internetową www.akapit-press.pl;
  - dokonać wyboru zamawianych Towarów;
  - dokonać wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);
  - dokonać wyboru sposobu płatności.

 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany wyboru Towaru.

 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie „Podsumowanie oraz potwierdzenie” złożonego Zamówienia.

 9. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 11. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

 12. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Aktualizacja Twojego zamówienia: Zamówienie przyjęte”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 13. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 14. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie i braku możliwości realizacji pełnego Zamówienia Klienta, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość:
  - realizacji częściowej Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  - anulowanie całości Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

  Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność za zakupiony Towar.

 16. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§3. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz ewentualnych opłat celnych.

 2. Cena podana przy każdym Towarze na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów. Zmiany te nie mają wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§4. Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

 • płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim);

 • płatnością za pomocą karty płatniczej;

 • przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.

§5. Warunki dostawy

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są jest na stronach www.akapit-press.pl

 2. Na terytorium Polski zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Wydawnictwa Akapit Press Sp. z o.o., ul. Łukowa 18 B, Łódź, lub może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

 3. Przesyłki realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

 4. Koszt dostawy:

  - List polecony ekonomiczny - 4,75 zł
  - List polecony priorytet - 8,3 zł
  - Przesyłka kurierska (do 10 kg) - 15 zł
  - Koszty wysyłki do Szkół i Biblioteki oraz Klientów instytucjonalnych pokrywa Wydawnictwo

§6. Reklamacje i warunki odstąpienia od umowy

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu: Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o.o., ul. Łukowa 18 B, Łódź, lub e-mailem na adres: handlowy@akapit-press.com.pl

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 3. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe nastąpi zwrot pieniędzy w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych po uwzględnieniu reklamacji.

 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku: "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2012 r. nr 1225) w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki możesz zrezygnować z zakupu, nie podając przyczyny. Do zachowania tego terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, strony powinny zwrócić sobie, to co wzajemnie świadczyły w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 6. Za czynności w granicach zwykłego zarządu należy uznać wszelkie czynności mające na celu utrzymanie rzeczy w dotychczasowym stanie oraz zarządzanie nią w celu umożliwienia korzystania z niej. W zakresie zwykłego zarządu mieści się m.in. rozpakowanie zamówionego towaru celem zapoznania się z zawartością zamówienia, przetestowanie jego funkcjonalności, jeżeli nie powoduje to zmian stanu takiej rzeczy, a towar po ponownym zapakowaniu nadaje się do dalszej sprzedaży. Prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru przysługuje konsumentowi nawet w przypadku, gdy rzecz uległa uszkodzeniu, nie wyłącza to jednak odpowiedzialności konsumenta w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu przekroczenia granic zwykłego zarządu.

 7. W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar należy najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy odesłać lub zwrócić osobiście w siedzibie Sklepu: Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o.o., ul. Łukowa 18 B, Łódź, wraz z otrzymaną fakturą. Wydawnictwo nie przyjmie przesyłek odsyłanych za pobraniem. Na skutek odstąpienia od umowy, kwota uiszczona przez Klienta zostanie zwrócona w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych po otrzymaniu przesyłki.

 8. Zwracane towary muszą być kompletne i nieuszkodzone.

§7. Zwrot należności

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

 • jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą - zwrot nastąpi bezpośredni na konto karty,

 • jeżeli Klient dokonał płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto bankowe, z którego nastąpiła płatność

§8. Polityka Prywatności

Zasady dotyczące prywatności

 1. Wszystkie informacje i dane powierzone Wydawnictwu traktujemy jako poufne i wykorzystujemy wyłącznie do działań związanych z promocją książek.

 2. Adres e-mail jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w sprawach związanych z serwisem oraz funkcjonowaniem indywidualnego konta w naszym sklepie internetowym.

 3. Imię i nazwisko, o które prosimy podczas rejestracji, służy jedynie do komunikowania się. Rejestracja w naszym sklepie nie jest wymagana do dokonywania zakupów.

 4. Zarządzanie zebranymi informacjami odbywa się w sposób odpowiedzialny.

§9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawa polskiego.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.akapit-press.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.