Aleksandra Kucharska-Cybuch

Aleksandra Kucharska-Cybuch

Absolwentka ASP w Krakowie, zajmuje się rysunkiem, ilustracją, grafiką i scenografią. Wielokrotnie brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Indywidualnie prezentowała swój dorobek między innymi w Ambasadzie Polskiej w Hadze, w Amsterdamie, w Maastricht czy w Polskim Instytucie w Bratysławie. Kilka razy brała udział w Międzynarodowym Biennale Ilustracji w Bratysławie ( BIB ), ostatnio w jubileuszowej, 25 edycji w 2015 roku. Zilustrowała ok. 60 książek dla dzieci, zaprojektowała wiele okładek, między innymi do serii J.L. Borgesa i M. Bułhakowa. Współpracuje z wieloma polskimi wydawnictwami. Dla Akapit Press, zilustrowała książki:  O czym pada śnieg  i  Deszczową zagadkę inspektora Nielubca Agnieszki Tyszki oraz  Królową Ptaków  Zofii Beszczyńskiej.